In Lịch Tết 2018 > Mẫu Lịch Tết 2018 > Mẫu Lịch Lò Xo Giữa Gắn Bloc

Mẫu Lịch Lò Xo Giữa Gắn Bloc

Lịch treo tường Bloc gắn bìa những năm gần đây trên thị trường lịch tết xuất hiên thêm Lịch lò xo giữa gắn bloc. Mẫu Lịch Lò Xo Giữa gắn Bloc với một phần là bìa lịch in hình ảnh và nội dung, một phần để gắn bloc lịch, được nối lại vơi nhau bằng lò xo, nhỏ gọn giúp bạn có thể dễ dàng gấp lại khi vận chuyển.

Mẫu Lịch Lò Xo Giữa 2018 có thể gắn với Bloc Đại (14.5 x 20.5 cm), BLoc Trung (10.5 x 14.5 cm), BLoc Lỡ (12 x 18 cm)

Mẫu Lịch Lò Xo Giữa gắn Bloc 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *